House in Pareliusveien, Oslo

Single Family House
Oppdrag 2013
Status – Completed 2015
Størrelse – 214 m2
Sted - Oslo, Norge

Eneboligen ligger i en nydelig eplehage i et flatt terreng. Hagen er omkranset av bebyggelse som dels ligger nære. Det er begrenset utsikt. Det var viktig for oss å bevare mye av hagen for uteopphold og lek, men også som en naturkvalitet til glede for beboerne, både ute og innenfra. 1.etg har derfor et relativt begrenset fotavtrykk, mens den større 2.etg krager ut og skaper overdekkete utearealer.

Som supplement til hagen, og som kompensasjon for redusert utsikt, ville vi lage et indre landskap, en sekvens av rom med varierende skala og bruk, åpenhet og skjerming, skiftende lysvirkninger og ulike utsyn.

Den sentrale dobbelthøye stuen er husets hjerte og forbinder alle husets rom og soner. Rommet omkranses i 1.etg av inngang og garderobe, kjøkken og spisestue, og hagen med sine ulike uteoppholdsarealer. En trapp leder opp til et galleri med adkomst til de private rommene, soverom og bad. Galleriet er et uformelt sted, og fungerer som en forlengelse av rommene utenfor. Et stort takvindu gir varierte lys- og skyggevirkninger gjennom dagen.

Husets konstruksjon er prefabrikkerte søyler og bjelker i tre. Alle konstruksjonens deler er eksponert som en del av interiøret. De utkragende rommene i 2.etg henger fra høye bjelker oppunder taket. Bjelkene har ulike dimensjoner, avhengig av utkragingenes lengde. Søylene har unike dimensjoner, tilpasset sin individuelle belastning. Det har ikke vært et mål å standardisere eller rydde opp i konstruksjonen, men heller la den bli et organisk resultat av husets geometri. Et system som ikke umiddelbart lar seg avlese som en klar struktur, men heller få kvaliteter som en skog, der man kan la øynene vandre langs grenenes forløp.