Sentralen

Hus for kulturproduksjon og samfunsinnovasjon
1. plass konkurranse 2012
Ferdigstilt 2016
Størrelse – ca 12 000 m2
Sted - Kvadraturen i Oslo, Norge
Samarbeid - KIMA Arkitektur og Tone Selmer-Olsen
Byggherre - Sparebankstiftelsen DNB
Medarbeidere - Adriana Sanz, Chiara Grifasi

Prosjektet er en ombygging av to verneverdige bygg i Kvadraturen som tidligere har fungert som bank i over hundre år. I disse historiske bygningene i hjertet av Oslo åpnes Sentralen – huset for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon.

Program for huset er å huse 300 kulturprodusenter og samfunnsinnovatører. I bygget vil det foruten arbeidsplasser være over 20 scene- og produskjsonsrom som vil kunne huse alt fra 800 til 20 personer. Det vil bli tilrettelagt for dans og musikk, samt nye bevertningsarealer for besøkende.