Vakarai

Direkte oppdrag
Oppstart – 2008, Status – Ferdigstilles 2008
Størrelse – ca 360 m2
Sted – Vakarai, Sri Lanka
Byggherre – Flyktninghjelpen og Speideraksjonen 2008
Konsulenter – Robert N. Marcelline (RIB)

Beskrivelse
Prosjektet er et aktivitetshus/samfunnshus for barn og unge i landsbyen Vakarai på Sri-Lanka. I bygget finnes en avdeling med scene for arrangementer og møter, og en avdeling med arbeidsbord og hyller som kan fungere som et lite bibliotek. En stor mur skaper en ramme rundt prosjektet. Den danner en vegg for lekeplassen foran bygningen og en skjult bakhage som man kommer til ved å gå gjennom bygningen. Mot de to uterommene ligger det en sirkulasjon og oppholdssone med benker, som også fungerer som en uformell møteplass.

Intensjoner
Utgangspunktet for prosjektet var å lage en enkel bygning som kunne integrere to enorme neem trær som sto på tomten. Mellom biblioteket og scenerommet er det et atrium hvor det ene neem treet står. Det andre neem treet står i den skjulte hagen og vil med sin store krone kaste en svalende skygge over store deler av denne. Ved å beholde trærne ønsket vi å gi en spesiell kvalitet og karakter til prosjektet. Bygget er også laget som en helt åpen uklimatisert struktur. Det er lagt på tvers I forhold til brisen fra havet, slik at denne kan trekke igjennom og gjøre det svalt i det varme klimaet.