Geilo

Direkte Oppdrag
Oppstart 2007 - Status - Skisseprosjekt
Størrelse – ca 13 000m2
Sted – Geilo, Norge
Byggherre – Estatia AS
Samarbeid - Lund Hagem Arkitekter AS
Medarbeider - Luis Alfaro

Beskrivelse
Geilo er navnet på et høyfjellshotell med ca 200 leiligheter, som ligger i Havsdalen på Geilo. Tomten er uregulert, og premissene var å lage et hotell i bunnen av dalen ved skiheisene med integrert parkering for hyttene rundt.

Intensjoner
Et premiss for oppgaven var at anlegget skulle være integrert i landskapet, og ikke skjerme for utsikten bakenfor. Vi ønsket å utvikle et prinsipp der alle rommene i hotellet skulle ha mest mulig utsikt til den vakre naturen rundt, uten å se noe annet. Det oppnådde vi ved å legge rommene som terrasserte bånd i terrenget langs kotene. Ved å bukle disse båndene fikk vi lagt inn det ønskede antall rom. Et annet premiss var å gi direkte skiadkomst til rommene. Derfor er terrassene skrånende, og gir mulighet til ski-in og ski-out. All sirkulasjon er lagt rundt elven som naturlig renner gjennom prosjektet. Et transparent mellomnivå i prosjektet danner en adkomstplass, der det er lobby bar, og restaurant. Parkeringen ligger inne i terrenget, bak rommene med direkte forbindelse.