Lervig

1. Plass konkurranse
Oppstart 2008, Status – på vent
Størrelse – ca 19 000m2
Sted – Breivig / Lervig, Stavanger, Norge
Byggherre – Bo1 AS
Samarbeid - Lund Hagem Arkitekter AS, Schønherr Landskab
Medarbeider - Bosheng Gan

Beskrivelse
Lervig er navnet på fire høyhus på en kunstig øy i Breivig / Lervig, Stavanger. Husene har fra 12 til 18 etasjer og står på en sokkel med rundt 150 parkeringsplasser. På utsiden av sokkelen er det en strandpromenade med innganger til de forskjellige byggene.

Intensjoner
Vi ønsket å stable parkeringen i en og en halv etasje til å forme en landskapspark, slik at man kontrasterer strandpromenaden som går rundt yttersiden av øya. Ved dette grepet unngår man at byggene stivt møter bakken og kan øke arealet til promenaden. Byggene i seg selv er utformet slik at alle leilighetene får maksimalt med sol og utsikt. I fasaden på bygget er det et sjikt som kan programmeres forskjellig i hver enkelt etasje. Ved å ha et slikt sjikt, kan bygget som helhet og leilighetene enkeltvis fremstå som varierte og spesialtilpassede, mens den indre kjernen av bygget egentlig har en svært stram og rasjonell utførelse uten variasjon. I sjiktet kan det være verandaer og vinterhager, men også karnapper til baderom, trapper i toplans leiligheter, arbeidsnisjer, utekjøkken og annet som den enkelte leilighetskjøper kan velge.