Mathall, torget i Bergen

Åpen arkitektkonkurranse 2009
Status – ikke premiert
Størrelse – ca 1800m2
Sted – Bergen, Norge
Byggherre – Bergen Kommune

Beskrivelse
Fisketorget i Bergen består i dag av en rekke temporære og mobile boder. Kommunen ønsket å bygge en fiskehall med tilknyttet lager som kan erstatte de temporære bodene, samt en garasje for de mobile bodene.

Intensjoner
Vårt forslag forener dagslys, konstruksjon og historiske spor i en enkel og funksjonell bygning. Støttefunksjonene som fryselagere og toaletter danner et massivt volum mot gaten i bakkant av tomta, et robust bymøbel med for eksempel busstopp, benker, sykkelparkering, plakat- /informasjonsmonter.

Takkonstruksjonen krager ut fra dette massive volumet. Fiskehallen blir et åpent søylefritt rom, en ubrutt fortsettelse av kaiflaten med maksimal visuell kontakt med Vågen.

Ett sammenhengende gulv der alle funksjoner er plassert skaper en funksjonell driftssituasjon. Flere innganger og et søylefritt rom åpner for mange møbleringsalternativer, samt at fiskehallen kan sonedeles for ulike åpningstider.