Enebolig, Oslo

Direkte oppdrag, 2008
Status – byggestart høst 2010
Størrelse – ca 180m2
Sted – Oslo, Norge
Byggherre – Privat

Beskrivelse
Boligen er prosjektert i hagen til en eksisterende villa i Oslo. Tomtens topografi bærer spor av bearbeidelsen som ble gjort ved etableringen av den opprinnelige villabebyggelsen på slutten av 30-tallet. Ønsket om å etablere et flatere parti som hage foran boligene har gitt et tydelig skille mellom et relativt flatt parti, med en kultivert hage i tilknytning til den eksisterende boligen, og en brattere skråning mot øst som til nå ikke har egnet seg for annet enn busker og frukttrær. Det er denne skråningen som er tomten til den nye eneboligen.

Intensjoner
Det er foretatt en detaljert oppmåling av skråningen for å ha muligheten til å jobbe aktivt med terrenget og gjøre dette til en del av husets arkitektur. I stedet for en tradisjonell inndeling i en underetasje og en hovedetasje, er det bestrebet en mer differensiert bearbeiding av terrenget. Terrenget er terrassert i flere nivåer for å skape gode uteplasser for lek og opphold i en skrånende situasjon. Disse nivåene trekkes inn i huset og gir hvert rom sin egen lille hage og eget nivå. Det enkle hovedvolumet berikes således med forholdet til terrenget rundt
Disse nivåforskjellene danner også et variert taklandskap. På toppen av dette plasseres et drivhus som transformerer taket til et halvklimatisert rom. Store skyvedører gjør at det om sommeren fungerer som en overdekket takterrasse med god utsikt til Oslofjorden.